Điện thoại: 09 3782 3782

Email: orders@huongvietflowers.com

Địa chỉ: 76 Nguyễn Phi Khanh, Đa Kao, quận 1, Hồ Chí Minh

Facebook