Set Hoa văn phòng - HV1019

HV1019

3,000,000 VND

Set hoa văn phòng giá 3,000,000vnd/ tháng. 4 bình hoa/tuần (16 bình hoa/tháng)
Gồm 4 bình hoa được thay hàng tuần gồm: 1 bình lớn quầy tiếp tân và 2 bình phòng họp, 1 bình hoa phòng giám đốc