Hoa văn phòng - HV2011

HV2011

550,000 VND

Bình hoa để bàn văn phòng, thích hợp cho phòng họp hoặc hoa cho sự kiện cho bục phát biểu.