Hoa văn phòng - HV2012

HV2012

550,000 VND

Bình hoa để bàn cho phòng họp, hù hợp cho các dịp: sự kiện, hoa để bục phát biểu hoặc trưng bày trong các cuộc họp đông người quan trọng.