Set Hoa văn phòng - HV574

HV574

5,000,000 VND

Set hoa văn phòng giá 5,000,000vnd/tháng _ Sáu bình hoa/tuần (24 bình hoa/tháng)
Gồm 6 bình hoa: 1 bình lớn cao 1m-1.3m tiêp tân hoặc showrrom, 2 bình 60cm phòng họp và phòng giám đốc, 2 bình thấp phòng họp, 1 bình nhỏ bàn tiếp khách ở tiếp tân.