Set Hoa văn phòng - HV888

HV888

1,000,000 VND

Set hoa văn phòng giá 1,000,000vnd/ tháng. 1 bình hoa/tuần (4 bình hoa/tháng)
Gồm 1 bình lớn quầy tiếp tân - Chúng tôi giao mỗi thứ hai hằng tuần. Thay hoa, chăm sóc hoa mỗi tuần/ lần.